مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم کامپیوتر
  گرایش اینترنت و شبکه های گسترده /دانشگاه جهاد دانشگاه اصفهان

پروژه ها

 • 1395
  نرم افزار ثبت تخلفات بخش خصوصی اتوبوسرانی اصفهان
  طراح و برنامه نویس
 • 1394
  نرم افزار ثبت مجوز تردد مینی بوسرانی اصفهان
  طراح و برنامه نویس

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • #C
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Android
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows server 2008 Application
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com