مختصری از من

علاقه مند به SQL Server و علاقه مندم به صورت حر فه ای در این زمینه فعالیت کنم بر روز بودن در features SQL Server علاقه مند به مباحث Performance administrator SQL Server_ Data mining_ Data mining

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا هم اکنون
  دیپلم دیپلم کامپیوتر
  گرایش گرافیک / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  ایمن افزار شایگان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس پشتیبانی

  توضیحات: پشتیان نرم افزار دانشگاه فنی حر فه ای پشتیان نرم افزار داروخانه پشتیان وب سایت
  رفع مشکلات سخت افزار- شبکه -بانک اطلاعاتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه مند به Tutorial: Performance tuning SQL Server
 • Data Mining

دانش تخصصی

 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: + Network
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Security Sql server
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های نیک آموز

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Network+
  80% Complete
  عنوان مدرک: + Network
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
 • Security Sql server
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره های نیک آموز
https://.com