مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  /دانشگاه امیرکبیر

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  جیرینگ
  هنر/طراحی/ گرافیست
 • اسفند ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  بامیلو
  هنر/طراحی/ گرافیست

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Illustrator
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Premiere
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com