مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه سمنگان آمل / معدل 14

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت وردین پازن
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۴
  شرکت پرشین دلفین نیلگون
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: توانایی ثبت تمامی سند های روزانه بصورت اصولی و آشنایی با نرم افزار مالی همکاران ،سپیدار ،مبنا، رافع

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com