مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش هوش مصنوعی /دانشگاه علوم و تحقیقات
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه الزهرا / معدل 15.39

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  دانیار
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس voip

  توضیحات: -being in charge of installation, maintenance, support and documentation of Grandstream telecommunication and surveillance systems, 2N access control and audio systems.
  -being involved in analyzing and troubleshooting the customer requirements and providing them with appropriate support.
  -being responsible of maintenance of the company website
  -being responsible of the ticketing system, opening new tickets and resolving costumer problems

 • خرداد ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۵
  بلگا
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی

  توضیحات: -being in charge of installation, maintenance, support and documentation of Siemens PBXs
  -being involved in analyzing and troubleshooting the customer requirements and providing them with appropriate support
  -taking part in several projects such as Khorsan and Kerman Dispatching and Power Plant Companies, oil and gas companies (SPGC,OTCC,OEID,takhtejamshid,Kavian), central bank of Iran, Sanat o Madan Bank, Siemens SSK, Ericsson and MTN Irancell
  -working in MTN Irancell Headquarter office for maintenance and support of the PBX for about a year
  -being in charge of administrating and upgrading the company local network
  -being responsible of designing and maintenance of the company website
  -being responsible of the ticketing system, opening new tickets and resolving costumer problems

پروژه ها

 • 1395
  نصب ،راه اندازی ،آموزش و پشتیبانی مراکز تلفن زیمنس در MTN Irancell headquarter ،Ericsson ،بانک مرکزی،بانک صنعت و معدن،پتروشیمی تخت جمشید ،SPGC ،دیسپاچینگ کرمان،دیسپاچینگ خراسان ،Siemens SSK

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی(پیانو)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • MCITP2008
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TMG 2010
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MCITP2008
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CCNA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • TMG 2010
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Exchange Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C#
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com