مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد واحد اسلامشهر / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA rOUTE & SWITCH
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP ROUTE & SWITCH
 • دوره مدیریت پایه لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: Lpic1
 • دوره مدیریت پیشرفته لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: Lpic2
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: NETWORK+
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNA rOUTE & SWITCH
 • پیکربندی و عیب یابی شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: CCNP ROUTE & SWITCH
 • دوره مدیریت پایه لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: Lpic1
 • دوره مدیریت پیشرفته لینوکس
  100% Complete
  عنوان مدرک: Lpic2
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک: NETWORK+
https://.com