مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1373 تا 1378
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پخش دارویی سهاهلال
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • دی ۱۳۸۹ تا مرداد ۱۳۹۳
  پخش دارویی جهان فارمد
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • تیر ۱۳۸۵ تا آذر ۱۳۸۹
  ارتباط دهندگان رایانه
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس
 • اردیبهشت ۱۳۸۱ تا خرداد ۱۳۸۵
  ماشين سازي تجهيزات فرايند منگان
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس واحد انفورماتیک و مسئول شبکه ناول واحد مالي
https://.com