مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت فنر سازی زر سایپا
  مالی و حسابداری/ سرپرست خزانه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدوین نقشه راه فناوری های نوظهور
 • 1392
  تدوین نقشه راه

پروژه ها

 • 1392
  تدوین نقشه راه
  گردآورنده
 • 1391
  شناسایی و تدوین موانع سرمایه گذاری صنعتی در شهرک های صنعتی
  محقق

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com