مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع غذایی /دانشگاه ازاد شهرقدس / معدل 14

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تدریس .مسول دفتر .کار اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی شیمی

ابزار و نرم افزار

 • HYSYS
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی شیمی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی شیمی
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی شیمی
https://.com