مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه شهید صدوقی یزد / معدل 16

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فونبال - شنا

دانش تخصصی

 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • فتوشاپ
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی وب سایت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com