مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش طراحی کاربردی /دانشگاه تهران
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  /دانشگاه بوعلی سینا همدان / معدل 14.11
 • 1387 تا 1389
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 18.54

پروژه ها

 • 1394
  طراحی دستگاه تست خستگی برای کامپوزیت های زمینه پلیمر

  توضیحات: اولین نمونه طراحی شده در ایران جهت انجام امور پژوهشی
  (پایان نامه کارشناسی)

 • 1394
  طراحی پره ی رآکتور بیوگاز
  نرم افزار انسیس فلوونت
 • 1394
  شبیه سازی جریان سیال دوفازی در رآکتور بیوگاز
  نرم افزار انسیس فلوونت
 • 1393
  طراحی سیستم تهویه ساختمان اداری نظام مهندسی سنندج
  پروژه ی درسی تهویه مطبوع
 • 1392
  طراحی و بهینه سازی نیروگاه سیکل ترکیبی
  نرم افزار EES

افتخارات

 • 1388
  برگزیده المپیاد شیمی دانش پِژوهان جوان
 • 1388
  برگزیده المپیاد ریاضی دانش پژوهان جوان

دانش تخصصی

 • مهندسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتومکانیک
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Solidworks
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EES
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک سطح Advance از آموزشگاه زبان انگلیسی راهین
دانش تخصصی
 • مهندسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتومکانیک
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com