مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
  گرایش بهداشت حرفه ای /دانشگاه جندی شاپور / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  بندر امام خمینی
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس HSE

سوابق آموزشی پژوهشی

 • بررسی مواجه صوتی و افت شنوایی در پرسنل تعمیرگاه شرکت کاوه در بندر امام بررسی تاثیر میزان صدای محیط کار بر فشار خون در کارکنان شرکت فولاد کاویان اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: مهندسی بهداشت حرفه ای
https://.com