مختصری از من

علاقه مند به یادگیری و توسعه ی مهارت های خود در زمینه هوش تجاری و کار کردن در این زمینه هستم . در حال حاضر دانشجوی سال آخر مهندسی نرم افزار هستم ، روابط عمومی نسبتا بالایی دارم و در کار ، چه انفرادی و چه تیمی ، مسئولیت پذیر و سخت کوش هستم.
زبان انگلیسی را روان صحبت می کنم و علاقه مند به کار و پژوهش با منابع انگلیسی زبان هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نرم افزار
  گرایش امنیت /دانشگاه دکتر شریعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • زبان SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visual Studio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dreamweaver
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی زبان C
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com