مختصری از من

* مسلط به تمامی نرم افزارها و اتوماسیون اداری
امور مربوط به بایگانی
تنظیم و ثبت نامه های درونبرون سازمانی
آشنایی با اصول حسابداری و برخی نرم افزارهای درون سازمانی (همکاران سیستم، پیوست و...)
* تجربه فعالیت در واحد تبلیغات و برندینگ و توانایی مکاتبات مربوطه و پیگیری امور قراردادها
* توانایی و تجربه ی حضور در جلسات و ایونت های تبلیغاتی و آشنایی با سازمان های دولتی غیردولتی مربوطه
* به دلیل سابقه ی فعالیت در بخش CIC آشنایی کامل با امور مربوط به پشتیبانی مشتریان و سیستم CRM
* روحیه ی انجام کارتیمی و توان پاسخگویی و پیگیری امور جاری تا مرحله نهایی.
* لازم به ذکر است برای انجام امور مربوط به تحصیل ،به هیچگونه مرخصی غیر معمول نیازی ندارم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵
  آسان پرداخت (آپ)
  کارمند اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آزاد
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه همکاران سیستم
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آزاد
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارش نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آزاد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اصول حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آزاد
 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه همکاران سیستم
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک: آموزشگاه آزاد
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نامه نگاری اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • گزارش نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار پیوست
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com