مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1393
    کارشناسی حسابداری
    گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور / معدل 16.77

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com