مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1390
  دیپلم تجربی
  / معدل 18.42

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۳
  قطعات لاستیکی موثقی
  کارگر

  توضیحات: به علت تعطیلی کارگاه قطع همکاری کردم.

 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۱
  مانتو یاس
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ خیاط
https://.com