مختصری از من

بنده تسلط کافی در خصوص انجام امور سازمانی( غذا و دارو-دانشگاه های مربوط) را داشته و مسلط به سامانه ttac هستم.
تمامی دوره های مربوط به سازمان را گذرانده و امتیازات لازم جهت اخذ تمدید پروانه را کسب نموده ام.
به عنوان مسئول فنی آماده همکاری میباشم.

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
  گرایش فناوری مواد غذایی /دانشگاه تهران- شهر قدس / معدل 15.7

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  شرکت بازرگانی
  صنایع غذایی/ مسئول فنی
 • مهر ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  کارخانه ویتانا
  صنایع غذایی/ مسئوا آزمایشگاه-کنترل کیفیت
https://.com