مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 18.3
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور رشت / معدل 16.06

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه ورزشی به شنا وفعالیت های داوطلبانه امدادی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار حسابداری مالی همکاران سیستم
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com