مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش اجرایی /دانشگاه مدیریت صنعتی شیراز
 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش تجزیه /دانشگاه پیام نور شیراز
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی شیمی
  گرایش محض /دانشگاه سراسری شیراز

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت اهورا دارو
  بازاریابی و فروش/ سرپرست نمایندگان علمی / معاونت توسعه بازار
 • خرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  شرکت آرایسان رونیکا
  بازاریابی و فروش/ تحقیق و توسعه بازار / تحقیق و توسعه محصول

  توضیحات: علت ترک کار به تعویق افتادن 3ساله بازگشایی کارخانه

 • مهر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت لبنی خزرشیر
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

  توضیحات: علت ترک کار تعطیلی کامل شعبه شیراز از طرف شعبه مرکزی

 • خرداد ۱۳۸۹ تا مهر ۱۳۸۹
  فارس بوران
  بازاریابی و فروش/ کنترل بازار

  توضیحات: علت ترک کار تحریم کالاهای وارداتی و اتمام پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی ایرافا

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Web Design (طراحی وب)
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • شیمی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com