مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    دیپلم نظری
    گرایش علوم تجربی / معدل 13.75
https://.com