مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی و علم مواد
  /دانشگاه صنعتی شریف

پروژه ها

 • 1395
  simulation of depostion rate in high vacuum thermal evaporator
  پژوهشگر
 • 1394
  sensory integration therapy in autism
  پژوهشگر
 • 1394
  fabrication of hybrid grapene-metal electrodefor biosensor applications
  پژوهشگر
 • 1394
  phosphor LED fabrication by solgel method
  پژوهشگر
 • 1393
  Capsule Endoscopy and robotics surgery
  پژوهشگر

افتخارات

 • 1395
  مقام چهارم المپیاد دانشجویی کشوری رشته ی مهندسی و علم مواد
 • 1395
  دانشجوی برگزیده ی دانشکده ی مهندسی و علم مواد در زمینه ی دانشجویی-فرهنگی
 • 1395
  تقدیر شده توسط دانشکده ی مهندسی و علم مواد برای دستاوردهای علمی و نتایج کسب شده در مسابقات علمی

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python Programming
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMSOL Multiphysics
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • C++ Programming
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Procast
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تافل
 • آلمانی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com