مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات انگلیسی /دانشگاه حکیم سبزواری / معدل 15.56

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انتشارات خط سفید
  مولف و گرداورنده
 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اموزشگاه سرو
  مدرس
 • تیر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۳
  اموزشگاه زبان صدر دانش
  مدرس
 • تیر ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  اموزشگاه زبان کیش ایر
  مدرس
 • تیر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  دفتر ترجمه ایران
  مترجم
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا خرداد ۱۳۹۰
  اموزشگاه زبان پند و صبا
  مدرس

دانش تخصصی

 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ,MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی زبان
دانش تخصصی
 • آموزش و مترجمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com