مختصری از من

آشنایی کامل با سیستم های کامپیوتری و نرم افزار
آشنایی کامل با اینترنت
اشنایی کامل با نرم افزار word office

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ( در حال حاضر مشغول به تحصیل)
  /دانشگاه پیام نور کیش
 • 1386 تا 1386
  کارشناسی گذراندن دوره تربیت مدرس (TTC)
  گرایش زبان انگلیسی /دانشگاه موسسه زبان قشم کرمان
 • 1366 تا 1370
  کارشناسی شیمی
  /دانشگاه آزاد

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  فرهنگسرای سنایی
  مدیریت گروه هفتگی انگلیسی به مدت یک سال
 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  فرهنگسرای سنایی
  سر گروه زبان انگلیسی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  مجتمع فنی تهران شعبه جزیره کیش
  مدرس زبان انگلیسی
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۱
  موسسه بین المللی زبان قشم کرمان
  مدرس زبان انگیسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com