مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی نفت
  گرایش حفاری /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / معدل 17.72

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت آباد بوم پارس
  مالی و حسابداری/ مسئول اداری- انباردار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  شرکت در همایش بهینه سازی حفاری شرکت در دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت با ارائه مقاله با موضوع تخمین فشار شکست چاه در یک میدان هیدروکربنی با بهره گیری از پارامترهای ژئومکانیکی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار geolog- نرم افزار pipesim
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com