مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  active wheel
  طراح

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • كار با دستگا هاي ديجيتايزر و مهندسي معكوس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازررسي قطعات صنعتي با نرم افزار GOM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ACDL
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • كار با دستگا هاي ديجيتايزر و مهندسي معكوس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازررسي قطعات صنعتي با نرم افزار GOM
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com