مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم های اقتصادی و اجتماعی /دانشگاه دانشگاه پلی تکنیک تهران / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت محصول
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سیستم های اطلاعات مدیریت MIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی ( Social Network Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت محصول
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی توسعه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Time Management (مدیریت زمان)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com