مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش تمامی گرایش ها /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  فروشگاههای زنجیره ای الماس
  مالی و حسابداری/ انباردار و حسابدار
 • تیر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت سازه های مرتفع آریا
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار شایگان سیستم _ هلو _ رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری شرکتها و نرم افزار های مالی مربوطه

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار شایگان سیستم _ هلو _ رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری شرکتها و نرم افزار های مالی مربوطه
https://.com