مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد تهران شمال / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  آزمایشگاه تخصصی آب مواد غذایی و آرایشی بهداشتی پرتوبشاش
  کارشناس آزمایشگاه
 • مهر ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰
  آزمایشگاه تخصصی آب مواد غذایی و آرایشی بهداشتی بهشت آیین
  کارشناس آزمایشگاه
 • تیر ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۸
  آزمایشگاه تخصصی آب مواد غذایی و آرایشی بهداشتی ویرومد
  کارشناس آزمایشگاه

افتخارات

 • 1395
  شرکت در جلسات اداره غذا و دارو
 • 1394
  شرکت در جلسات استاندارد تهران
 • 1384
  همایش بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه و ورزش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • اتمام دوره ISO 17025 .آزمایشگاه تخصصی پرتو بشاش 1392
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتمام دوره سیستماتیک یک و دو. انستیتو پاستور1384
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتمام دوره جداسازی و شمارش باکتریهای پروبیوتیک دامی و انسانی. آزمایشگاه زیست محصول پرشین و انجمن پروبیوتیک 1395
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتمام دوره میکروبیولوژی کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی. آزمایشگاه انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران 1393
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی کار با کیت ELIZA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر روش HI .HA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر انجام آزمون هاي میکروبی آب، مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و دارویی بر اساس استاندارد ملی ایران و وزارت بهداشت و فارماکوپه آمریکا
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اتمام دوره ISO 17025 .آزمایشگاه تخصصی پرتو بشاش 1392
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتمام دوره سیستماتیک یک و دو. انستیتو پاستور1384
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتمام دوره جداسازی و شمارش باکتریهای پروبیوتیک دامی و انسانی. آزمایشگاه زیست محصول پرشین و انجمن پروبیوتیک 1395
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتمام دوره میکروبیولوژی کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی. آزمایشگاه انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران 1393
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی کار با کیت ELIZA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر روش HI .HA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تسلط بر انجام آزمون هاي میکروبی آب، مواد غذایی، آرایشی بهداشتی و دارویی بر اساس استاندارد ملی ایران و وزارت بهداشت و فارماکوپه آمریکا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com