مختصری از من

در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی از دانشگاه تربیت مدرس هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی شیمی
  گرایش شیمی کاربردی /دانشگاه خوارزمی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دبیرستان شاهد و دبیرستان فرزانگان تهرانسر
  منابع انسانی و آموزش/ دبیر ریاضی و شیمی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  بنده از سال 90 سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه هایی مانند فرزانگان .شاهد.راه دانش و تدریس به صورت خصوصی در درس ریاضیات و شیمی پایه متوسطه داشته ام و در نشریه دانشگاه در حیطه علم و دانش هم دست به قلم بوده ام

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • به فعالیت های فرهنگی پژوهشی علمی آزمایشگاهی و دفتری علاقه مندم
 • به فعالیت های هنری دفتری فرهنگی آموزشی و پژوهشی علاقه مندم

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • زبان انگلیسی و کامپیوتر و مهارت های آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl.nano
 • شیمی وکامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک icdl 1و2 مدرک زبان انگلیسی .مدرک نانو .و مدرک گوسین

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • زبان انگلیسی و کامپیوتر و مهارت های آزمایشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl.nano
 • شیمی وکامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک icdl 1و2 مدرک زبان انگلیسی .مدرک نانو .و مدرک گوسین
https://.com