مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد IT
  گرایش سیستم های اطلاعاتی /دانشگاه تهران غرب / معدل 18.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com