مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
  /دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي كيش / معدل 17
 • 1387 تا هم اکنون
  کارشناسی كامپيوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شركت امير كيش
  مالی و حسابداری/ كارشناس بازرگاني
 • مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  فروشگاه زنجيره اي اميران
  مالی و حسابداری/ حسابدار

دانش تخصصی

 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری پالیز
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com