مختصری از من

تسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسه
تسلط به اینترنت و نرم افزار آفیس و نرم افزارهای حسابداری هلو و محک
سابقه ی فعالیت در دفتر هواپیمایی به عنوان مدیر فنی.

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زبان انگلیسی
  گرایش ادبیات /دانشگاه پیام نور / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴
  سازمان هواپیمایی کشور
  مدیر فنی بند الف

دانش تخصصی

 • تدریس زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ادبیات انگلیسی

ابزار و نرم افزار

 • اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • تدریس زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ادبیات انگلیسی
https://.com