مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  گرایش معماری کامپیوتر /دانشگاه آزاد اراک / معدل 16.48

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک کانون زبان ایران
https://.com