مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد میکروب شناسی
  گرایش پزشکی /دانشگاه علوم پزشکی اصفهان / معدل 16.98

دانش تخصصی

 • میکروبیولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • میکروبیولوژی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com