مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مکانیک و صنایع
  گرایش مکانیک تاسیسات. صنایع مدیریت سیستم /دانشگاه جابرحیان / معدل 14

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نمایندگی
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ فروش

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com