مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش برنامه ریزی استراتژیک /دانشگاه دانشگاه علوم و تحقیقات تهران-فارس / معدل 19.06

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  شرکت ملی نفت ایران- شرکت نفت مناطق مرکزی
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Project Management Professional | PMP
  80% Complete
  عنوان مدرک: Project Management Professional | PMP-PMBOK(Project Management Global Standard)
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Copmrehencive Cours in Project Management(Concepts & Principles)
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: تصمیم سازی و تصمیم گیری با استفاده از مدل جهانی دیسک DISC

ابزار و نرم افزار

 • AHP Software - Analytic Hierarchy Process
  40% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی مقدماتی با نرم افزار مدیریتی AHP
 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی متوسط با نرم افزار آمارSPSS
 • linear structural relations, is a statistical software
  40% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی مقدماتی
 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: اموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار ماکروسافت WORD-EXCEL-POWERPOINT-ACCESS-
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با نرم افزار Microsoft Project

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Project Management Professional | PMP
  80% Complete
  عنوان مدرک: Project Management Professional | PMP-PMBOK(Project Management Global Standard)
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک: Copmrehencive Cours in Project Management(Concepts & Principles)
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک: تصمیم سازی و تصمیم گیری با استفاده از مدل جهانی دیسک DISC
https://.com