مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1394
    کارشناسی ارشد حقوق
    گرایش جزا و جرم شناسی /دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (یزد) / معدل 18.33
https://.com