مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی الکتروتکنیک
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد فیروزآباد

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵
  شرکت فراب(پیمانکاری)
  مهندسی برق/ کارشناس Icaps
 • مهر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت فراب
  مهندسی برق/ کارشناس QCبرق
 • فروردین ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت فراب
  مهندسی برق/ فورمن اجرایی پست برق

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com