مختصری از من

چند خصوصیت بارزی که در جهت توسعه سیاست های سازمانی شما مفید می باشد اهم از روحیه بالای کار تیمی و سخت کوشی و رهبری سیستم در حال توسعه که تاکنون در موفقیت هایی فردی اینجانب نقش مهمی را ایفا کرده است .علاقه مند هستم در اختیار سازمان شما قرار دهم و علاقمند به فعالیت در بخش منابع انسانی می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالیاتی /دانشگاه مدیریت تهران جنوب / معدل 17

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  آرین نیرو گستر
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی و اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
 • 1393

پروژه ها

 • 1393
  پروژه هایی با سرفصل صورتهای مالی و سندرسی و ایجاد کدینگ و پایه گذادی سیستم مالی و اداری در شرکت حسابرسی دقیق محاسب
  حسابرس

افتخارات

 • 1395
  افتخار همکاری با شرکت حسابرسی تدبیر محاسب اریا
 • 1395
  افتخار همکاری با شرکت حسابرسی تدبیر محاسب اریا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه به فعالیتهای فرهنگی واجتماعی داریم و اکنون عضو داوطلب موسسه خیریه بهنام دهشپور هستم و در حوضه فرهنگی عضو موسسه اندیشکده تعالی شناخت هستم

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ترازنامه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنا با نرم افزار همکاران سیستم وسپیدار وشایگان ورافع وهلو وتوکلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم گزارشات مدیریتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم دفاتر قانونی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ترازنامه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه گزارشات خرید وفروش فصلی و ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه لیست حقوق و دستمزد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com