مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه علوم تحقیقات / معدل 17.76
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه نجف آباد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  رایان اندیشه نصر
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر پروژه و منابع انسانی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  دیاکو
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴
  دکونیک
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی ومشاوره
 • فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  ایران نوبافت
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۲
  گلبافت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارشناس تولید

پروژه ها

 • 1395
  ارزیابی پیمانکاران پسماند تهران
  مشاور
 • 1394
  ارزیابی پیمانکاران شهرداری تهران
  مشاور
 • 1393
  ارزیابی عملکرد پرسنل
  مدیر پروژه
 • 1393
  اتصال نظام پاداش به عملکرد
  مدیر پروژه
 • 1392
  ارزیابی مشتریان شرکت بازرسی ایران
  مدیر پروژه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال - پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کارشناس امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه
 • GAMS
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • expert choice
  20% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاه
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • EXEL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: اکادمیک
دانش تخصصی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • محاسبات (ریاضی و آمار)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشگاهی
 • مکاتبات اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی (HRIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کارت امتیازی متوازن (Bsc)
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • کارشناس امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com