مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  نوین حساب
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار و حسابرس
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  نوین حساب
  مالی و حسابداری/ کاراموز

ابزار و نرم افزار

 • صاحب نظران
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com