مختصری از من

فعالیت در چاپخانه گلشن از سال 1384 الی 1386

فعالیت در چاپخانه اندیشه برتر در عنوان اپراتور چاپ از سال 1388 الی 1390

فعالیت در شرکت چاپ نقش رنگ پنجم در عنوان اپراتور چاپ از سال 1390 الی 1392 و از سال 1392 الی 1395 در عنوان مدیر تولید شرکت چاپ نقش رنگ پنجم (همکاری با انتشارات یساولی , انتشارات فرهنگسرای میر دشتی , انتشارات کلهر , انتشارات آبان , انتشارات پیام عدالت و همکاری با شرکت های همراه اول , ایرانسل و کاله)

همکاری با دفاتر تبلیغاتی جهت چاپ بروشور و کاتالوگ های نفیس

پروژه ها

 • 1394
  شاهنامه فردوسی , گلستان و بوستان سعدی , دیوان حافط , رباعیات خیام و...
  مدیر تولید

  توضیحات: همکاری با انتشارات یساولی , انتشارات فرهنگسرای میر دشتی , انتشارات کلهر , انتشارات آبان , انتشارات پیام عدالت و همکاری با شرکت های همراه اول , ایرانسل و کاله
  همکاری با دفاتر تبلیغاتی جهت چاپ بروشور و کاتالوگ های نفیس

نقاط قوت رفتاری

 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
دانش تخصصی
 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com