مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد فردوس
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه شهید رجایی تهران / معدل 16.38
 • 1378 تا 1382
  دیپلم ریاضی و فیزیک
  گرایش ریاضی و فیزیک / معدل 18.9

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1385
  انجام پروژه " نقش الیاف FRP بر روی تیر های بتنی
 • 1385
  انجام پروژه نقش الیاف FRP بر روی تیرهای بتنی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • در زمینه عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زمیته کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آشنایی با نرم افزارهای مجموعه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • در زمینه عمران
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • زمیته کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com