مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1391
    دیپلم علوم انسانی
    / معدل 15

پیشینه شغلی

  • تیر ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
    شرکت پخش سراسری پاک
    حراست و نگهبانی
https://.com