مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت تخفیفان
  کارشناس پشتیبانی

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مجتمع فنی تهران
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • WordPress
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک مجتمع فنی تهران
 • برنامه نویسی NET.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com