مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش منابع اطلاعاتی /دانشگاه علوم تحقیقات
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد ساوه

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت هوشمند پارس
  مهندسی برق/ کارشناس فنی
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۵
  فن آوران آندیا
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس تخقیق و توسعه
 • تیر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳
  موسسه زبان توحید
  مدرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه نورانت
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • EPLAN
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت صنعت توسعه فلات قاره
 • Electrical Design
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ُskh up
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SkhUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • EPLAN
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه نورانت
 • SQL Server
  60% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • EPLAN
  80% Complete
  عنوان مدرک: شرکت صنعت توسعه فلات قاره
 • Electrical Design
  80% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • ُskh up
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com