مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد شهرری(واحدیادگارامام-ره-) / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
  مالی و حسابداری/ کارشناس حسابداری
 • تیر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مهران سرد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • مهر ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت فردا تجارت ماندگار
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۵
  موسسه حسابداری هزاره سوم پویا
  مالی و حسابداری/ کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه آزاد

ابزار و نرم افزار

 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • pap
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه آزاد
https://.com