مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه آزاد شهرری(واحدیادگارامام-ره-) / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت مهران سرد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  موسسه حسابداران هزاره سوم
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • آذر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شركت فردا تجارت ماندگار
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه آزاد
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی

ابزار و نرم افزار

 • سپیدارسیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار لیست بیمه تامین اجتماعی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیات حقوق
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی دانشگاه آزاد
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: تجربی
https://.com