مختصری از من

امیدوارم ویژگیهای اینجانب ازجمله،تحصیل دررشته زمین شناسی گرايش كاربردی وسوایق آموزشی
واشتیاق به یادگیری مداوم وبه روز نمودن اطلاعات شغلی و مهارتی مورد توجه قرار گیرد و فرصتی را فراهم سازد تا بتوانم خواستها وخدمات مورد نظر آن شرکت را برآورده سازم.

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی زمین شناسی
  گرایش کاربردی /دانشگاه پیام نور / معدل 13.8

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
  شرکت معدنی زرین داغ آستارکان
  مهندسی عمران/ معماری/ کمک مجری عمران
 • آذر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  معدن شن وماسه
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول فنی
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت معدنی کانه گرانیت آذربایجان
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر ، اجرا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

دانش تخصصی

 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • نقشه برداری با دستگاه توتال استیشن
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • arc viwe gis
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • کارور دستگاه حفاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: فعلا در حال برگزاری

ابزار و نرم افزار

 • Office
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • map sorce
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • نقشه برداری با دستگاه توتال استیشن
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • arc viwe gis
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
 • کارور دستگاه حفاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: فعلا در حال برگزاری
https://.com