مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  فوق دیپلم زبان وادبیات
  گرایش ادبیات /دانشگاه ازاد واحد مشهد / معدل 15

پروژه ها

 • 1394
  مدیریت هتل
  مدیریت وپذبرش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • عربی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
https://.com