مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
  گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی /دانشگاه علم و فرهنگ
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی ریاضیات و کاربردها
  /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  طرح و توسعه عظام
  مالی و حسابداری/ کارشناس اداری و مالی

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Primavera
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management (مدیریت پروژه)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com